sausio 12, 2008

Niūrieji žurnalistinės tyrumos ajatolos
Už žurnalistą blogiau gal bus tik susireikšminęs žurnalistas, niekaip negalįs pamiršti apie "ketvirtosios valdžios" vaidmenį ir apsiėmęs pamoralizuoti.


Dabar radau visą tinklapį, kur vanoja visuomenę ir vieni kitus žurnalistinės tyrumos jezuitai.


Atkreipiau dėmesį į juos ne todėl (arba ne tik todėl), kad Šarūnas Bagdonas parašė apie mane - galų gale, apie mane rašo kas netingi, net "redkolegijos narys" Justinas Žilnskas nepamiršta ir populiarina mane Google paieškose. (Žodis "redkolegija" buvo jau pamirštas - o koks gražus Tarybų Lietuvą ir jos "redakcijų kolektyvus", menantis daiktavardis, tokių paieškoti dar reikėtų, čia beveik kaip "mikrorajonas", "vyr. redaktorius", "gerb. mokytoja" ir "Antanavičius Jonas, Pranovič").


Atkreipiau dėmesį į Šarūno Bagdono pastabas daugiausia todėl, kad jis, nepamiršęs įžnybti mano gyvenamojon vieton (kai tekstų kritika prasideda arba baigiasi žodžiais "o dar sėdi Londone", tai iškart žinai, kad rašo tikras inteligentas, kuriam yra ką pasakyti), prisiminė ir Lietuvos Ryto, kuriam rašau, "abonentinį kurtumą" dideliai ir skausmingai (kai kam) "Lietuvos" kinoteatro problemai.


Tai, kad "Už Lietuvą be kabučių" kova dėl Lietuvos kino teatro ir viešųjų miesto erdvių išsaugojimo sulaukė ženklaus susidomėjimo Vakaruose leidžia manyti, kad abonentinis "Lietuvos ryto" kurtumas šiai problemai yra kaip tik dienraščio provincialumo ženklas. Net, jei tekstai rašomi sėdint Londone.


Žinoma, už visą Lietuvos Rytą nepasakysiu, bet aš, garbės žodis, dar apie tą susireikšminusią kompaniją, dominuojamą "Naujosios Kairės" veikėjų, neparašiau ne todėl, kad jie man nerūpėtų, o tiesiog pristigo laiko, sudirbinėjant liaudies mediciną ir VLKK.


Bet kada nors tikrai parašysiu: nesu kurčias ir aklas tikrai problemai, kai būrelis entuziastų negali suprasti, kad sostinės centre žemė kainuoja, ir ne viskas, kas yra susiję su menu (nors "Lietuva" su juo nelabai mano atmintyje susijusi, daugiau su indų ir rusų filmais) gali ir turi būti šventa karvė ir kad ne viskas, kas yra statoma pelno tikslais, yra paveldo išžaginimas.


Dar norėčiau parašyti apie "ženklų susidomėjimą" Vakaruose - būtų įdomu sužinoti, kurgi Vakaruose yra žinoma apie seno betoninio kino pastato rytų Europos sostinėje planuojamą nugriovimą. Bijau, tie Vakarai nesitęsia toliau Basanavičiaus gatvės.


Pasirodė įstabu, kad neužsičiaupiamai moralizuojantis tinklapis ne tik turi daug ir nesijotų minčių apie tai, ko neturėtų būti šiukšlinoje spaudoje, bet dar ir nustato gaires, pagal kurias galima konstatuoti, kad štai "kurtumas" pripažintai "problemai" yra to ar kito leidinio amoralumo išraiška. Įdomu, kur toje skalėje būtų piktybinis nerašymas apie pasaulinį atšilimą, globalizaciją, NATO nusikaltimus ir kitas privalomas sopančių širdžių "problemas".

8 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Viskas, kaip suplanuota "Strekozoj" - is pradziu tyciojasi is gimtosios kalbos, tada is paprociu, veliau visus ragina girtuokliauti, o dabar dar juodina laisvaja spauda. Po kam kilogramas Uzkalnio, tu parsidaveli?
Tik tiek gerai, kad jau niekas neuzeina i si puslapeli. perkando, kad autorius - nkvdistas.

Justinas Zilinskas rašė...

Andriau, labai atsiprašau už mano apgailėtiną sovietinį rusofilišką mankurtinį lietuvišką nesuprantingumą, bet visiškai nesuprantu, apie kokią redkolegiją, šiame įraše minėdamas mano kuklų asmenį, kalbate? Kiek žinau, esu vienintelės redkolegijos narys - tai puslapio fantastika.lt, kuris neturi nieko bendro su gzi.lt.
Ir, jeigu nebūtų labai sunku, iš ten, pažadėtojo Londono, atsakykite į šitą tamsaus tamstos tautiečio komentarą.

Andrius Užkalnis. rašė...

Gerbiamasis Justinai, visiškai teisinga, vienintelė "redkolegija", apie kurią žinau, yra toji, kurią mini Jūsų nuostabiai objektyvūs metraštininkai, kurie apie Jus rašo wikipedijoje. Galiu tik pasidžiaugti, kaip spėriai darbštieji enciklopedininkai seka Tamstos darbus, beveik kaip Tamsta sekate mano blog'ą, o aš seku savo paminėjimus Google už kuriuos esu dėkingas, nes esant toli nuo tėvynės, atplėšus šaknis nuo gimtosios žemės syvų, tenka naudotis kiekviena galimybe validuotis jei ne prieš kitus, tai prieš save patį.

Justinas Zilinskas rašė...

p. Andriau, tuomet, kiek suprantu, jums tiesiog nepatinga žodis "redkolegija", trumpinys nuo "redaktorių kolegija". Bet man rodos, kiekvienas, pvz., mokslo žurnalas ar kolektyvinis projektas tokį dalyką kaip "editorial board" ar kažką panašaus turi? Fantastika.lt - tiesiog bendraminčių įkurti ir (ne)prižiūrimi interneto vartai, todėl mes manome, kad vadinamės labai logiškai - "redkolegija" ir tai nelabai ką turi bendro nei su sovietmečiu, nei su kitais gyvenimo periodais. Dėl Wikipedios - darbštumo čia didelio nereikia, fantastika.lt egzistuoja jau seniai, pagaliau, niekas gi nedraudžia pačiam wikipedijoje tvarkingai atnaujinti informaciją, kad žmonės žinotų, su kuo bendrauja. Mums, kurie tikriausiai mirs ne nuo kuklumo, man rodos, tai visai priimtinas kelias. Beje, keista jūsų paties nematyti Wikipedijoje, gal norite atsirasti? Sužinotumėte daug įdomių dalykų, kol pats atsargiai nepataisinėtumėte ;)
Beje, o google suteikia galimybę pastoviai informuoti apie savęs ar kito paminėjimus?

Andrius Užkalnis. rašė...

Redkolegija man yra zodis juokingas (su savoka nieko bloga nera), nes yra grynai tarybines leksikos atributas, kurie pro mano astrius dantis neprasmunka nepamineti: "specpriemone", "vyr. redaktorius" ir panašiai. Ilga diskusija, šia tema buvau prašytas parašyti, bet vis surandu kitų temų.

Apie Wikipediją esu visiškai agnostiškas, tebūnie tai vieta, kur įkels mane kas nors kitas, o ne aš pats; bet Dievas mato, informacijos apie mane internete yra tiek, kad nemanau, jog kas nors ką nors gali sugalvoti, ko dar nėra parašę Lietuvos Ryto komentatoriai.

Google nesuteikia tokios galimybės, bet rankiniu būdu vis peržvelgiu, įgavus įgūdžių tai labai greitas procesas.

Geriausi linkėjimai ir sėkmės; malonu kad net ir internetiniai apsižodžiavimai gali išvirsti į diskusiją (nesakau "diskusiją be pykčio", nes negaliu prieštarauti savo paties deklaruotiems principams šį mėnesį), bet Jūs mane supratote.

Justinas Zilinskas rašė...

Ačiū už linkėjimus, bet jeigu pradėjome gaišti laiką pokalbiui, būtų įdomu ir prieiti prie tam tikro aiškumo: ar redkolegija yra sovietinė tik dėl darybos? (rajkom, obkom, komandarm, zamkompomordel)? Ar dėl to, kad nėra išviešinti redkolegijos nariai? Ar reikalą keistų "redaktorių kolegija", "specialioji priemonė"? Man vis dėlto įdomu, kur čia šuo pakastas.

Andrius Užkalnis. rašė...

Tiktai dėl darybos.

Justinas Zilinskas rašė...

Ačiū.