sausio 22, 2008

Didžiausias runkelio siaubas - Lietuva kaip UAB
Dovanokim Lietuvai antiviziją: kokios Lietuvos bijome ir nenorime labiausiai? Kokia ji turėtų būti, kad naktį išverstų iš lovos, kaip baisus sapnas su žaliadančiais vampyrais? Galbūt tai Lietuva su sovietine kariuomene ir „vajenkomatais“, su rusiška raštvedyba?

Ar gal tai būtų šalis, ekonomine plėtra besilygiuojanti į Baltarusiją, kur TV žiūrovai laukia ne naujo šokių dešimtuko, o „naujienų iš laukų“ apie „kovą už derlių“?

Ar gal tokia Lietuva, kur užsienio kelionėms reikėtų išvažiavimo vizų, kur buto reikėtų laukti eilėje dvidešimt metų, o vietoj parduotuvių centrų su čiuožyklomis būtų tuščios lentynos ir pardavėjos, priimančios klientus pro kiemo duris?

Nieko panašaus: baisiausia būtų, jei Lietuva panešėtų į uždarąją akcinę bendrovę. Taip sakė plakatas, iškeltas prie vieno Vilniaus viešbučio susirinkusių mitinguotojų, gynusių Algirdą Paleckį: „Lietuva - ne UAB“.

Kadangi „partbilieto“ netekęs Paleckis žada tapti kovotoju su elitu Nr. 1, galima suprasti, kad jo rėmėjų sentimentus būtų naudinga įsiminti, nes tai bus programos gairės ne vienam mėnesiui.

Ten būta ir kitų kalbos inovacijų - pavyzdžiui, iš dvasiškai artimos Rusijos pasiskolintas terminas „oligarchas“ (anuomet žemaičių lakūnas tokios terminijos net nesapnavo, o dabar štai - kaip tik iš tėtuko V.Putino aktualijų skrynelės - kas sakė, kad nutraukti ryšiai?). Tačiau šiandien aš norėčiau trumpai sustoti būtent prie to uabo.

Taigi, apsaugok Dieve mus nuo Lietuvos, kuri būtų panaši į uždarąją akcinę bendrovę. Į ką tik nori tegu būna panaši, nors į vargšų prieglaudą, nors į kaimo durnelių cirką, bet apsaugok, Viešpatie, tegu tik nebūna panaši į veikiančią įmonę. Kas gali būti baisesnio, nei pelną ir darbo vietas kuriantis, mokesčius mokantis ir valstybės ūkio stuburą sudarantis „uabas“?

Tegu daro ką tik nori, tik apsaugok mus, Aukščiausiasis, nuo pelno ir nuo prakeiktos „rinkos akonomikos“. Nežinojom ir nereikėjo, apsieidavom be visų tų uabų ir akcinykų ir kitų žulikų, dirbom normalius darbus, dainavom dainas ir šokom šokius, po visą Sovietų Sąjungą važinėjom be pasų, kol neatėjo vagys ir spekuliantai į valdžią ir nepridarė savo avantiūrų, išdraskė kolchozus ir išvogė šalį.

Iš šio paprasto plakatėlio galima suprasti, kaip netoli dar nueita per penkiolika metų, jei ekonominė veikla yra didžiausias įmanomas siaubas, kuriuo save ir kitus kraupina tie, kam nejuokais rūpi Lietuvos ateitis, ir kam svetimo skausmo nebūna.

Beveik taip pat baisu, amoralu ir pražūtinga, kaip alaus reklama ir kaip gyvenamasis namas vietoj „Lietuvos“ kinoteatro. Tik pagalvok, uždaroji akcinė bendrovė, siekiantis pelno darinys, įdarbininantis žmones, mokantis atlyginimus, akcininkų valdomas ir mokantis mokesčius - tokio makabriško Frankenšteino įsikūnijimo gali palinkėti mūsų Marijos žemei nebent jos aršiausi priešai.

Sentimentaliems žmonėms (aš – vienas jų), tas plakatėlis prie viešbučio, kurį man vis maga pavadinti „Draugystės“ vardu, priminė jaunystę. Priminė tuos laikus, kai buvo piktinamasi kooperatyvais, privatininkais, vertelgomis - vagimis ir spekuliantais, ir kaip motinos kalbėjo su nerimu apie sūnų, užsiimantį „komercija“ - na, pinigų užsidirbo, devintą “Žiguli” niauktais langais jau turi, betgi Dieve mano, visiems būtų geriau, jei būtų normalų darbą gavęs. „Normalų“ - kokioje nors valstybinėje įmonėje, institute ar gal valdžios įstaigoje, ne kokiam žulikavotam uabe.

Daug galvojau anais laikais, kai tauta pirmasyk be vargo suskilo į elitą ir runkelius, kas gi yra runkelio mąstymo pamatas. Ne tik rusiška muzika, ne tik pavydas ir baimė, bet pasidygėjimas bet kokia pelninga ar ekonomiškai prasminga veikla - vienas būdingiausių runkelizmo simptomų.

„Nematuokim visko pinigu,“ - tuoj prasideda klyksmai. Tik tie klykiantieji kažkodėl skaičių nepamiršta, kai kalba pasisuka apie jų pačių stipendijas ar atlyginimus. Visas išblyškęs naujosios kairės keliaujantis cirkas, stojęs mūru tai už „Lietuvą be kabučių“, tai už Kauną be “Akropolio”, turbūt kaipmat permastytų savo radikalią poziciją, jei kas nors jiems pasiūlytų susimažinti savo pajamas ir iš gautųjų pinigų remti paveldo nekaltybę.

Runkelis labai greitai priprato prie visko, ką gavo Lietuvos uabėjimo dėka - ir automobilio, ir buto ar namo (perkamo ne už paskyrą, bet už pinigus, ir ne iš profsąjungos, bet iš statybos bendrovės), ir parduotuvių, pilnų prekių ištisus metus - viso to, ką sukūrė laisva rinka ir normali ekonominė veikla (ne ministerijos ir ne kolchozų kontoros), ir nesiruošia tų dalykų atsisakyti - bet kiekvienam sakys, ir sau pačiam pakartos, kad ne, tokios Lietuvos jis negali pakęsti.

Tai jau net ne minedizmas – juk net Minedas pardavinėja savo talentą už pinigus ir suvokia, kad jo kūryba turi savo kainą, ir gavęs pinigų, jis gali nusipirkti naujus akinius bei želė plaukams. Juo arčiau rinkimų, juo daugiau bus apeliavimo į tuos, kas stovi dar aukščiau Minedo tame išrinktųjų Panteone: tuos, kas tiki Pinokio pasakomis apie pinigėlius ant medžių, ir į tai, kad mažiau ekonominės veiklos reikš turtingesnį gyvenimą.

www.lrytas.lt, 2008 m. sausio 20 d.

sausio 16, 2008

Kaip pelningiau pardavus Lietuvą?

Lietuvą pardavinėjame nuolat, tik vadiname tatai kitaip. Vadiname tai „norėjimu tinkamai pristatyti mūsų šalį“. Bet iš tiesų pasauliui Lietuvą reikia parduoti, kaip baldus ar kaip automobilį, ir nieko čia gėdingo nėra. Variantai tik du – arba norime kitiems patikti ir patinkame tokiu būdu, kuris veikia, arba esame įsitikinę, kad “kam reikės, tie ir patys supras“, ir toliau pasineriame į folklorinį kliedesį apie tai, kuo turėtume būti patrauklūs likusiam pasauliui, nes mums taip atrodo ir nuo seno atrodė.

Tai, kuo mes manome esą patrauklūs – liaudies dainomis ir šokiais, kiaulės ausimis šaltienoje ir neva nuostabia architektūra, bei „artimiausia sanskritui kalba“ – yra už Lietuvos ribų niekam neįdomu, ir nereikia įsivaizduoti, kad tie dalykai kam nors pasidarė reikalingesni nuo mūsų patiems sau įsikalbėjimo.

Jau girdžiu nepatenkintą niurzgimą: „Kodėl turime kažkam patikti, geriau būkim patys sau žmonės“. Taigi kad ne. Gali būti pats sau ir kitų nuomonę moti ranka, jei esi labai didelė ir turtinga šalis ir virimo savose sultyse visiškai pakanka, arba jei esi patenkintas gyvenimu savo pelkėje, natūriniu ūkiu ir natūriniais mainais su panašiais „frykais“ – kaip kokia nors Baltarusija, kuri sėkmingai užsikonservavo maždaug 1980 metuose, prekiauja su dar keliais likusios pažangios, besivystančios ir niekada nebeišsivystysiančios žmonijos dalies atstovais, ir kur niekam daugiau nieko nereikia, tik sovietinio rojaus – pigaus šildymo daugiabučiuose blokiniuose namuose ir darbo vietų traktorių gamykloje.

Pirmasis variantas Lietuvai nepasiekiamas, o antrasis – tikrai nereikalingas (žinoma, suprantu, kad ką tik aprašiau runkelinę svajonę). Nereikalingas, kaip nereikalingi jai rusiški dantų grąžtai arba skulptūros ant Vilniaus oro uosto atvykimo salės frontono, bet apie jas dar pasisklaidysiu atskirai.

Kodėl sugalvojau apie tai rašyti? Todėl, kad Vilnius mažiau nei po metų taps Europos kultūros sostine. Gera galimybė eis šuniui ant uodegos, jei kultūros sostinė bus tų, kas ligi šiol Valdovų rūmus laiko potencialia atrakcija, o šalies patrauklumą matuoja tais pačiais standartais, kurie vedžiojo kažkada rankeles, maketavusias sovietinio „Inturist“ lankstinukus apie laimingą sovietinę Lietuvą.

Pasižiūrėkite daugumą reklaminių klipų arba interneto svetainių apie mūsų šalį. Turinys naujas (kai kur), geresnė ir vaizdo, ir garso kokybė, ir filmukų montažas gyvesnis, bet rodoma iš esmės tas pats, ką rodė prieš trisdešimt metų turistams iš Volgogrado ir Taškento bei retai užklystantiems vakariečiams - Trakų pilis, tautiniai kostiumai, muzikiniai ir teatro festivaliai, krepšinis.

Ir, žinoma, baisi anglų kalba nuo pat pirmojo interneto puslapio. Laukinis, nevalyvas gramatikos klaidų ir XX amžiaus vidurio rusiškų vadovėlių apie „anglijską jazyką“ kratinys. Algis Ramanauskas-Greitai labai vykusiai programoje „Baltish“ bandė sudirbinėti tokios anglų kalbos “nešiotojus”, bet turiu pasakyti, kad menas ten tik kukliai imitavo realybę. Stulbina net ne pats nemokėjimas žmoniškai parašyti angliškai, bet karingas ir atkaklus paties nesugebėjimo neigimas.

Liežuviais ir smegenimis, kurie geriausiai pritaikyti rusiškiems anekdotams apie Petką ir Čiapajevą, mūsų atsakingi buduliai ir budulienės sugeba net ir pasididžiuoti.

Prieš keletą metų vieno didelio Lietuvos miesto administracijai vienas žmogus (tikrai ne aš – aš būčiau tik piktai šaipęsis ir dar draugams išsiuntinėčiau) geranoriškai parašė, kad jų angliškas tinklapis, švelniai tariant, taisytinas, ir dar surašė, ką reikėtų taisyti. Ir gavo arogantišką atsakymą, pirmiausia patariantį geriau žiūrėti tvarkos „savo Amerikoje“, ir pranešantį, kad nemato reikalo „pataikauti slengui“ – taip ir buvo pasakyta. Bus daug žaviau, rašė viešųjų ryšių specialistai iš erdvaus valdiško kabineto, jei mūsų anglų kalba bus pažymėta gražiu žemaičių ar dzūkų akcentu.

Laukinis supratimas, kad gerokai atsikrenkštus ir prisirinkus įžūlumo, galima iškišti pasauliui ką tik nori, yra nepaprastai gajus.

Kažkada Lietuvos kaimo turizmo pionieriai buvo visiškai įsitikinę, kad tupykla lauke yra svarbus ir vertingas egzotikos priedas („užsieniečiams taip tik įdomiau“), šiandien ryškiausias pavyzdys yra Vilniaus oro uostas.

Skulptūros lauke šlovina darbininkų ir valstiečių aviaciją, o pats oro uostas savo tinklapyje giriasi: „Atkreipkite dėmesį į apšvietimo lempas ir lubų bei sienų lipdinius senajame keleivių terminalo pastate (tipiški stalinizmo epochos kūriniai) – tokių jau nebeišvysite nė viename pasaulio oro uoste.

Pirmiausia tai netiesa – tai tipinis sovietinis oro uosto pastatas, kokių daug liko Rusijoje, o antra, nuo kada atsilikimu reikia didžiuotis? Dar įduokite registravimo darbuotojoms skaitiklius ir žąsies plunksnas vietoj kompiuterių, o keleivius prie lėktuvų vežiokite kinkomais vežimais.

Apsinešęs savo iliuzijomis nemato ne tik stulpo, į kuri atsitrenkia eidamas, bet ir plataus šaligatvio, kuriuo galima ramiai žingsniuoti. Išsigalvojant begalines variacijas, kuo čia dar galėtų pasididžiuoti Lietuva, ir priėjus šiame transe prie šeštosios vietos Eurovizijos konkurse celebravimo (pasakysiu paslaptį – pats Eurovizijos dainų konkursas yra tik kasmetė poros vakarų pramoga; Airijoje, laimėjusioje tą balaganą septynis kartus, apie tai dauguma gyventojų net nežino), užsispyrusiai nepastebima tai, kas iš tikrųjų yra sėkminga ir patrauklu.

Daugelį Lietuvoje tikriausiai nustebins, kad geriausiai pasaulyje žinomi Lietuvos „prekių ženklai“ yra: 1. Grūto parkas, 2. paminklas Frankui Zappai Vilniuje ir 3. Genocido muziejus (tiesa, pasaulyje visų vadinamas tiesiog „KGB muziejumi“). Toliau būtų gal Kuršių nerija, o gal Kryžių kalnas.

Sovietinių baidyklių muziejus po atviru dangumi ir jo nenurimstantis įkūrėjas pasaulio spaudos aprašytas ir fotografuotas daugiau, nei visi mūsų nuostabieji teatrai ir muzikos festivaliai kartu paėmus.

Kainavęs pigiau nei kopijavimo aparatas kurioje nors turizmo propagavimo kontoroje arba kurio nors Lietuvos įvaizdį kuriančio valdininko tarnybinio automobilio ratas, Franko Zappos paminklas garsina Lietuvą labiau nei šv. Onos bažnyčia.

Beje, nepakenkė ir tai, kad paminklas buvo ne „žaviai nevykusiai“ padirbtas kokio nors savamokslio lipdžiaus (įsitikinusio, kad „taip dar įdomiau bus“), o sukurtas Konstantino Bogdano, profesionalaus skulptoriaus, išmanančio savo darbą.

KGB rūsiai ir kelios tikros kameros, po kurias vedžioja turistus įvaizdžio konsultantų nepaliesti, tačiau kvalifikuoti darbuotojai, ne tik nupurto pačius nerimčiausius bernvakarių lankytojus iš Europos ir visam vakarui priverčia pagalvoti net ir makaules, nepratusias prie mastymo, bet ir šimtąkart geriau paaiškina tūkstančiams žmonių, kad čia ne dar vienas matrioškų kraštas su geresniais šaligatviais ir beviziu rėžimu, o visai kita šalis, nei Rusija.

Daugelis skaitančių numos ranka arba sakys - nesąmonė, jei kokiam nors durneliui patinka tokie niekai, kaip Amerikos muzikanto paminklas prie poliklinikos Vilniuje, tai ar jau mes turime jiems bandyti įtikti? Geriau būkim savimi.

Ta proga prisiminsiu istoriją, kurią išgirdau Vakarų Afrikoje iš vieno amerikiečių savanorio, atvykusio gyventi į tolimą kaimą Ganoje, Voltos upės regione.

Kaimiečiai jam skundėsi, kad kelionės į turgų - visai be naudos, nes jų auginamos daržovės menkai perkamos, didžiąją dalį tenka parsinešti atgal iš turgaus. O kas gerai perkama, klausė savanoris. „Vištos,“ atsakė kaimiečiai. „Gretimame kaime augina vištas, jie visas parduoda per tris valandas ir eina namo, taip gerai jas perka. Jie labai gerai gyvena iš tų savo vištų.“

Amerikietis pasidomėjo, kodėl ir jį priėmęs kaimas nenorėtų pereiti prie paklausios produkcijos. „Tai kad mes daržoves auginame,“ buvo atsakymas.

Norint kažką parduoti, reikėtų būti pasiruošus atvirai pripažinti, kad vienintelis prekės patrauklumo teisėjas - jos pirkėjas. Pirkėjas - tai tas keliautojas, kuris už Lietuvą balsuoja savo pinigine: arba atvyksta, arba ne. Nesvarbu, ar jis mums patinka, ar atvažiuoja prisilakti ir pastūgauti Pilies gatvėje, o ne užsiimti tauria aukštos kultūros veikla, kurios mums norėtųsi.

Jei mums vis dar atrodo, kad mūsų gintaras - unikalus, virtuvė - prilygstanti itališkai ar meksikietiškai, teatras - reikšmingas ir visiems žinomas, o krepšinis - bilietas į pasaulinę šlovę, tokį įsitikinimą galima pasilikti nebent savo pačių tarpusavio pasigyrimams prie alaus, o pardavinėti tai, ką perka, ir netampyti po turgų nuvytusių daržovių, kai ten perkamos vištos.

www.lrytas.lt, 2008 sausio 16 d.

sausio 12, 2008

Niūrieji žurnalistinės tyrumos ajatolos
Už žurnalistą blogiau gal bus tik susireikšminęs žurnalistas, niekaip negalįs pamiršti apie "ketvirtosios valdžios" vaidmenį ir apsiėmęs pamoralizuoti.


Dabar radau visą tinklapį, kur vanoja visuomenę ir vieni kitus žurnalistinės tyrumos jezuitai.


Atkreipiau dėmesį į juos ne todėl (arba ne tik todėl), kad Šarūnas Bagdonas parašė apie mane - galų gale, apie mane rašo kas netingi, net "redkolegijos narys" Justinas Žilnskas nepamiršta ir populiarina mane Google paieškose. (Žodis "redkolegija" buvo jau pamirštas - o koks gražus Tarybų Lietuvą ir jos "redakcijų kolektyvus", menantis daiktavardis, tokių paieškoti dar reikėtų, čia beveik kaip "mikrorajonas", "vyr. redaktorius", "gerb. mokytoja" ir "Antanavičius Jonas, Pranovič").


Atkreipiau dėmesį į Šarūno Bagdono pastabas daugiausia todėl, kad jis, nepamiršęs įžnybti mano gyvenamojon vieton (kai tekstų kritika prasideda arba baigiasi žodžiais "o dar sėdi Londone", tai iškart žinai, kad rašo tikras inteligentas, kuriam yra ką pasakyti), prisiminė ir Lietuvos Ryto, kuriam rašau, "abonentinį kurtumą" dideliai ir skausmingai (kai kam) "Lietuvos" kinoteatro problemai.


Tai, kad "Už Lietuvą be kabučių" kova dėl Lietuvos kino teatro ir viešųjų miesto erdvių išsaugojimo sulaukė ženklaus susidomėjimo Vakaruose leidžia manyti, kad abonentinis "Lietuvos ryto" kurtumas šiai problemai yra kaip tik dienraščio provincialumo ženklas. Net, jei tekstai rašomi sėdint Londone.


Žinoma, už visą Lietuvos Rytą nepasakysiu, bet aš, garbės žodis, dar apie tą susireikšminusią kompaniją, dominuojamą "Naujosios Kairės" veikėjų, neparašiau ne todėl, kad jie man nerūpėtų, o tiesiog pristigo laiko, sudirbinėjant liaudies mediciną ir VLKK.


Bet kada nors tikrai parašysiu: nesu kurčias ir aklas tikrai problemai, kai būrelis entuziastų negali suprasti, kad sostinės centre žemė kainuoja, ir ne viskas, kas yra susiję su menu (nors "Lietuva" su juo nelabai mano atmintyje susijusi, daugiau su indų ir rusų filmais) gali ir turi būti šventa karvė ir kad ne viskas, kas yra statoma pelno tikslais, yra paveldo išžaginimas.


Dar norėčiau parašyti apie "ženklų susidomėjimą" Vakaruose - būtų įdomu sužinoti, kurgi Vakaruose yra žinoma apie seno betoninio kino pastato rytų Europos sostinėje planuojamą nugriovimą. Bijau, tie Vakarai nesitęsia toliau Basanavičiaus gatvės.


Pasirodė įstabu, kad neužsičiaupiamai moralizuojantis tinklapis ne tik turi daug ir nesijotų minčių apie tai, ko neturėtų būti šiukšlinoje spaudoje, bet dar ir nustato gaires, pagal kurias galima konstatuoti, kad štai "kurtumas" pripažintai "problemai" yra to ar kito leidinio amoralumo išraiška. Įdomu, kur toje skalėje būtų piktybinis nerašymas apie pasaulinį atšilimą, globalizaciją, NATO nusikaltimus ir kitas privalomas sopančių širdžių "problemas".

sausio 08, 2008

Nevisavertiškumo komplekso spazmai: "mes – šiaurės Europa"


Lietuvį skaitytoją galima įsiutinti keliais būdais: 1) parašyti gerai apie Ameriką; 2) parašyti ką nors apie žydus; 3) parašyti ką nors apie gėjus. Tą žinojau, kaip ir kiti tautą erzinantys plunksnagraužiai.

Neseniai pastebėjau dar vieną būdą. Parašyk kur nors, bet kokiame kontekste, kad Lietuva yra Rytų Europa. Tuojau prapliups pasipiktinimo lavina – nuo sarkastiškų pastebėjimų, girdi, ponaičiui reikia mokytis geografiją, iki įprastinių klinikinių diagnozių, kurių necituosiu, nes tyčia joms esu įveisęs specialų savo blogiuką (blogelį?): http://spjauk.blogspot.com

Tikrai neketinu dabar aiškinti paėmęs liniuotę ir žemėlapį, ar Lietuva yra Rytų, ar Šiaurės Europoje, ar Pietų Azijoje, skaičiuojant nuo Ramiojo vandenyno šiaurės, nes visa tai yra tik pasirinktinis ir vargu ar mokslinis pokalbis. Kaip ir didžioji dalis geografijos. Kodėl Australija – žemynas, o Grenlandija – tik sala? Kodėl Kaspijos jūra yra „jūra“, o Mičigano ežeras – tik ežeras? Tai yra taip pat išgalvota, kaip ir „Europos centras“ Lietuvoje (tokiomis nesąmonėmis užsiima tie, kas daugiau neturi kuo užsiimti – panašiai galima sugalvoti kokį nors „dangaus vidurį“, kuris, žiūrėk, tiksliai sutampa su magistrale nuo Kauno iki Klaipėdos).

Svarbu yra tai, kad visi (išskyrus ištinusius nuo nevisavertiškumo komplekso tautiečius) laiko Lietuvą Rytų Europos šalimi ir nėmaž dėl to nesijaudina. Zyziantis, verksmingas reikalavimas, kad mus vadintų taip, kaip norime, kad mus vadintų, yra tos pačios boratizmo ligos simptomai. Kaip ir aiškinimasis dėl „aštriadančių lietuvių“, „vienakojų lesbiečių“, ambasadoriaus lygiu inicijuojamos diskusijos, ar tikrai lietuviai valgo arklieną.

Lietuviai ne vieninteliai užsiima šiuo aiškinimu pasauliui apie savo identitetą. Ne taip seniai Indija, kuriai, Dievas mato, turėtų būti kitų rūpesčių gyvenime (nestabilus elektros tiekimas, atsilikusi infrastruktūra, minios bekojų ir berankių elgetų prie kiekvienos miesto sankryžos, pragariška korupcija...), užsiėmė pervardinti miestų ir provincijų vardus „tinkamesniais“, nekolonijiniais, pavadinimais bei išreikalauti, kad ir pasaulis taip vadintų – Bombėjus tapo Mumbajumi, Madrasas – Čenajumi ir panašiai. Maža to, kad senasis pavadinimas (kokios nors etninės grupės tradiciškai naudojamas) buvo pakeičiamas kitokiu, bet lygiaverčiu (kitos, ir vietinės, grupės naudojamu pavadinimu), niekam, atrodo, neatėjo į galvą paklausti, kodėl sveiko proto tautai turėtų rūpėti, kaip ją vadina kiti.

Čia kaip Graikijos noras uždrausti Makedonijos pavadinimą, nes Makedonija, girdi, ne šalis, o Graikijos provincija. Kai smegenyse užverda prarūgęs rūpestis dėl pavadinimų – gero nelauk.

Todėl norėčiau siūlyti, kad nesustotume ties „šiaurės Europa“. Reikalaukime, kad Lietuva visur ir visada būtų vadinama „tolimaisiais Vakarais“, arba „Far West“. Švietėjišku darbu (jei reikės, ir teisiniu persekiojimu) turėtų užsiiminėti diplomatinės atstovybės užsienyje. Rašykime į visų enciklopedijų ir žemėlapių leidyklas, o prieš nepaklūstančių šalių ambasadas renkime protesto akcijas.

Ir skelbkime karą Vokietijai, nes Frankfurto oro uoste pats neseniai mačiau akiplėšišką užrašą „Wilna“.


www.alfa.lt 2008 m. sausio 7 d.

sausio 05, 2008

Kokteiliai: klasikos apologija


Alkoholio pasaulyje kokteiliai yra nesuprasti, retai kada tinkamai įvertinti ir per dažnai pašiepti gėrimai. Daugeliui žmonių kokteilis – miesčioniško skonio ir vulgarumo įsikūnijimas. Kaip lietuviškų saldainių asorti dėžutė su padūmavusia nuotrauka, vaizduojančia 1973 metų melchioro padėkliuką, kavos puodelį su gėlytėmis ir pjaustyto „krikštolo“ vazelę su raudona rože, taip ir tradicinis kokteilio atvaizdas – įmantri taurė su kelių spalvų gėrimu, popieriniu skėtuku, cukruotu kraštu ir dar kokiu nors gvazdiku praneša apie patį blogiausią skonį.

Kokteilio vardą dar labiau gadino ir gadina pretenzingos knygos (dažniausiai dovanojamos kieno nors gimimo dienai tuomet, kai daugiau nėra ką padovanoti) „apie kokteilių meną“ – jos visos prasideda nuo to, kiek turi visokių įrankių turėti kokteilių meistras. Sprendžiant iš nuotraukų, įrankių turi būti tiek, kad pakaktų vidutinio užimtumo chirurgui – nuo šaukštelių margaspalvių sluoksnių kūrimui iki plaktuvų, grūstuvų ir riešutų tarkuotuvų, citrinos žievelės lupimo peiliukų (žaliajai citrinai pagrindinis peiliukas netiks, reikės jau kito) bei kratiklių ir maišiklių. Be jų, sako knygos, kaip ir be pilno baro margaspalvių gėrimų, nė nedrįskite pagalvoti apie kokteilius.

Velniop visa tai. Škac, nelabieji. Jeigu kas nors pageidauja užsiimti nesąmonėmis, teužsiima: kaip tie fotografai-mėgėjai, kurie apsikabinėja brangiausiomis kameromis, stovais ir objektyvais ir pamiršta apie tai, ką mato jų akys, taip ir tie įrankių vergai pamiršta apie gėrimus, smagindamiesi gamybos technologijų ir sudėtinių dalių makalynėje. Tereikia ledo, indo, kur galima būtų sumaišyti sudėtines dalis su ledu ir nukošti į stiklinę, ir tų sudėtinių dalių, kurios reikalingos tam mišiniui, kurį gaminsite šiandien.

Aš noriu prisiminti kokteilius, kurie yra nesunkiai paruošiami ir tapo klasika: visi jie nepretenzingi, visuose juose skoniai protingai dera, ir nė vienas jų neatrodo, kaip turgaus prekiautojas, apsikrovęs spalvotais balionais ir pripučiamais teletabiais.

Kaip gėrimas turi būti paprastas, taip ir baras, kur gėrimas patiekiamas. Sprukite lauk iš madingų, dizainerių sukurtų tviskančių konceptualių lindynių, kur žmonės ateina, kad „matytų kitus ir patys būtų pastebėti“. Kokteiliai skaniausi paprastose, neryškiai apšviestuose ir nepretenzingose įstaigose kur nors Niujorke arba Čikagoje, arba didelių viešbučių viršutiniuose aukštuose beveik bet kur pasaulyje. Sename, dideliame viešbutyje galbūt bus patyręs barmenas, mokantis neįkyriai pasikalbėti, suprantantis Jus iš pusės žodžio. Geriausią barmeną esu sutikęs Pasadenoje, Kalifornijoje. Pasadena – senoji Los Anželo dalis, civilizuota, neskubi ir rami. Dideliame, XX amžiaus vidurio kvapu alsuojančiame „Westin“ viešbutyje apsistojau po kelionės po pietų Kalifornijos dykumą, kur fotografavau tuščia ir saulėje įkaitusią Ameriką. Po kelionės sėdėjau bare pavargęs, apdulkėjęs, o barmenas po truputį šnekėjosi, nevydamas laiko ir darydamas vieną kokteilį skanesnį už kitą.

Galvojant apie kokteilius dažnai simbolizuojančią piltuvėlio formos taure, galvojama apie martinį, vieną žinomiausių kokteilių (kurį Džeimsas Bondas prašydavo nemaišyti, bet purtyti, nors daugelis specialistų sako, kad purtymas maišiklyje sugadina, „sužeidžia“ vermuto skonį ir padaro džiną nemaloniai aštrų). Klasikinis martinis – penkios dalys džino, viena dalis sauso vermuto, ir viena alyvuogė. „Sausam“ martiniui reikia dar mažiau vermuto. Kai kada vermutu tik suvilgomi stiklinės kraštai. Kalbama, kad sausiausią martinį gerdavo Britanijos premjeras Vinstonas Čerčilis – jis prašydavo taurės gryno džino, o į vermutą tik pasižiūrėdavo. Kadangi bet kuriuo atveju martinis – tai iš esmės džinas su priedais (šiais laikais daromas ir degtinės martinis, tačiau degtinė tikrai turi mažiau skonio ir negali būti tokia įdomi, kaip džinas), pagrindinės sudedamosios dalies kokybė svarbi.

Džinas nuo seno buvo neturtingųjų gėrimas, pigiai išvarytas alkoholis, pagardinamas kadagio uogomis, kurios permušdavo pigaus spirito tvaiką. Nuo tų laikų viskas pasikeitė: dabar kadagiai yra pagrindinė skonio nata, kartu su citrinos ir karčiojo apelsino žievelėmis, cinamonu ir kitais skanėstais, kurie tačiau turi tik vos jaustis.

Baisiausia, kas gali atsitikti, užsisakius martinio – barmenas jums įpils vietoje jo tokiu pačiu pavadinimu vermuto „Martini“, ir dar įmes kelis gabaliukus ledo. Nenusiminkite. Tiesiog Dievas Jums liepė daugiau tame bare nesirodyti.

Vasariškas gėrimas, šiais laikais labai populiarus dėl neracionalaus susižavėjimo Kuba (apskritai turtingų šalių veidmainiai labai mėgsta šiltas ir tingias, tinkamai nušiurusias šalis, ypač kai ten galima tik ilsėtis, bet gink Dieve ne gyventi) – mohito, paprastas ir gaivinantis. Baltojo romo stiprumą užmaskuoja žaliosios citrinos sultys, šių sulčių rūgštumą švelniai apkloja cukrašvendrių cukraus saldumas, o mėtos lapeliai suteikia papildomą kvapnumą. Nesudėtinga ir labai smagu. Romo kokybė ypač daug nereiškia – citrinos sultys vistiek nustelbia viską.

Klasikiniu visada buvo laikomas ir romas su kola, paprastas kokteilis labai lengvai atpažįstamu skoniu. Pridėjus žaliosios citrinos, gaunamas Cuba Libre („laisvoji Kuba“) – pavadinimas reiškia kiekvienam savo: revoliucionieriams tai laisvė nuo Amerikos dominavimo, Majamyje smilkstantiems išeiviams tai svajonė apie laisvą šalį, kurios nebevaldys barzdotas nusenęs komunistas. Turint galvoje tai, kad pačioje „laisvės saloje“ nusipirkti kokakolos ne taip paprasta, nenuostabu, kad gėrimas rado sau geresnę vietą toliau nuo Fidelio krantų.

Garsiausias kokteilis iš tekilos – margarita – man niekuomet nepatiko, gal todėl, kad buvo savotiškai pretenzingas, su visokiais šaldymais bei įvairių spalvų priedais – braškinė margarita, moliūginė margarita, kitoks velnias... Man atrodo, gėrimas neturi būti skaninamas kaip kramtomoji guma. Gal ir tinkama tokia nesąmonė, kai bandoma padaryti įspūdį kokiai jaunai studentei, bet rimtas gėrėjas turėtų susilaikyti nuo tokio lengvabūdiškumo. Skonių derinimas margaritoje remiasi tuo pačiu principu, kaip ir mohito kokteilyje: tekilos stiprumą užgožia citrinos sultys, o jas saldina saldus apelsinų likeris.

Žymiai geriau tekilai sekasi kitame klasikiniame kokteilyje: Long Ailendo šaltoje arbatoje (Long Island Iced Tea). Iš visų kokteilių pats stipriausias ir kertantis paslapčia, galbūt irgi tiktų aukščiau minėtai studentei pavaišinti, bet geriau nebandykite, nes lengvo apgirtimo ir romantiško kikenimo iš šio pragaro kuro tikėtis neverta. „Šaltos arbatos“ variantų yra daugybė, bet pagrindinės sudėtinės dalys visada keturios ir visada maišomos po lygiai: tekila, degtinė, romas ir džinas. Tuomet kartais užpilama truputėlį saldaus likerio arba keli arbatiniai šaukšteliai kokakolos, gerai išmaišoma, ir patiekiama su ledu ir citrinos griežinėliu. Skonis – tikrai kaip šaltos arbatos (taip mėgstamo Amerikos pietinėse valstijose gaivaus gėrimo). Long Ailendo šaltoji arbata nubėga gomuriu nuostabiai lengvai, bet svaigina baisiau už smūgį beisbolo lazda ir gali nuversti nuo kojų bet ką. Tai tas pats, kas lakti degtinę stiklinėmis. Tik skaniau.

Iš stipriųjų gėrimų viskis gali pasigirti turbūt lengviausiai gaminamu kokteiliu, kurio daugelis net ir kokteiliu nelaiko: tai viskis su soda. Sodos vanduo, arba klubinė soda - tai dažniausiai tik vos pasūdytas geriamąja soda gazuotas vanduo (sūdymas skirtas tam, kad gėrimas primintų senamadišką, namie iš sifonų darytą, „sodos vandenį“). Tinka ir paprastas gazuotas vanduo. Nemoku paaiškinti viskio su soda patrauklumo, bet nežinau kito tokio suaugusio, civilizuoto gėrimo. Tai – vienas nedaugelio kokteilių, kuriuos sėkmingai gali sumaišyti ir palydovė lėktuve. Viskis su soda – man mėgstamas pasirinkimas ne tik sėdint krėsle prie orlaivio lango, bet ir viešbučio bare, oro uoste – šį paprastą gėrimą sunku sugadinti. Viskis tiks paprastas, maišytas (dūminio, sudėtingo vieno salyklo viskio su jo sudėtingais dūmų, jūros žolių ir jodo skoniais nereikėtų pilti – tiks paprastesnis ir pigesnis „Jack Daniels“ arba „Johnnie Walker“).

Kalbant apie paprastus kokteilius su tradicija, nesusilaikysiu nepaminėjęs vieno menkai Lietuvoje žinomo, bet anglams ir buvusioms Britanijos kolonijoms suprantamo be žodžių gėrimo. Atšaldyta stiklinė iš viršaus ištepama keliais lašais angosturos trauktinės („Angostura Bitters“ – tamsiai rudas, aitrus, žolelių ir šaknų likeris, gaminamas Karibuose, Trinidade ir Tobage; jis garsėja didesne už butelį popierine etikete – kažkada gamyklos padaryta klaida, užsakant spaustuvėje etiketes, dabar tapo tradicija). Į angostura išteptą stiklinę įpilama labai šalto džino. Daugiau nereikia nieko. Tai rausvasis džinas („Pink Gin“), į praeitį nuėjusios kolonijinės Anglijos gėrimas, mėgstamas ir šiandien, ir simbolizuojantis seną turtą, palikimą ir valdžią, kuri šaknimis siekia praėjusius šimtmečius.

Pats paprasčiausias kokteilis, kurį žino turbūt visi – džinas su toniku. Tonikas, limonadas su chininu, kuriuo kolonistai Trečiajame Pasaulyje gynėsi nuo maliarijos, buvo naudojamas kaip gydomoji priemonė. Šliūkštelėjus džino, vaistas tapo malonumu (XVIII amžiuje, kai toniką pradėjo naudoti britai Indijoje, chinino jame buvo žymiai daugiau, negu dabar, gėrimas būdavo labai kartus). Kita sudėtinė dalis – citrinos griežinėlis – irgi buvo gydomoji, kad kareiviai gautų vitamino „C“. Džinas su toniku turi būti geriamas greitai, nes pagal sudėtį negali ilgai likti gazuotas – dujų burbuliukus sutraukia ledo gabalėlių paviršius, bet ypatingai greitai burbuliškumą panaikina citrusinio vaisiaus plaušeliai. Iš kur visa tai žinau? Pasirodo, yra mokslininkų, kurie laboratorijose bandė pagaminti tobulą džiną su toniku. Jie nustatė, kad ilgai išlaikantį burbuliškumą džiną sukurti neįmanoma, ir geriausia išeitis – tiesiog greitai jį išgerti, neleidžiant gėrimui išdūkti. Man toks variantas visiškai tinka.

"Vyno Žurnalas", 2007 m. gruodis


Interneto komentarai - pagiriamasis žodis burnojimui


Gynęs daug ką, ko kiti negina, dabar apginsiu internetinį purvą. Pabandysiu jį įvertinti ir galbūt suprasti bei pagirti jo vertę, nes pyktis ir įžeidimai yra svarbūs bei reikalingi mąstymui. Moralinę teisę teisinti burnotojus turiu kuo didžiausią – komentaruose esu vadintas beveik visais mokslui žinomais medicinos terminais, yra aptarta mano kilmė, išsilavinimas ar jo stoka, svoris, veido (dažniau „snukelio“) išraiška ir, žinoma, moralinės savybės.

Ar patikėsi, skaitytojau? Tuos komentarus skaitau susidomėjęs ir su malonumu (žinau žinau, sakysi: „Dėl to, kad mazochistas“.) Ne dėl to. Paaiškinsiu, dėl ko.

Internetinės blevyzgos laikomos skaudžia naujųjų laikų opa. Girdi, liūdna, kad saviraiškos laisvė išsilieja purvinais purslais: kam to reikia? Sutarus, kad toliau taip gyventi nebegalima, kviečiama diskutuoti kultūringai, neburnoti, tinklapiai žymimi specialiais ženkliukais, o televizijos laida net vadinama ne pagal tai, kas joje yra, o pagal tai, ko ten nebūna: „Be pykčio“.

Nenoras pripažinti pykčio ir neigiamų emocijų yra tolygus nenorui, kad kažkur būtų įrengiamas sąvartynas. Mes to brudo matyti nenorime, tai ne mūsų.

Tačiau be atliekų galima apsieiti tik tuomet, kai nieko negaminama. Be pykčio ir neigiamų emocijų apsieina tas, kas nieko negalvoja. Nieko neįžeidžia tas, kas nieko nepradžiugina. Jei dėstai nuomonę, su kuria kažkas labai stipriai sutinka, būtinai bus ir tų, kas su ja labai stipriai nesutiks. O nesutikę, išplūs, kaip sugeba.

Blevyzgos kompiuterio ekrane – ne technologijų atnešta bjauri dovanėlė ir ne moralinio nuosmukio padarinys. Kai jokio interneto nebuvo, o laikraščiuose skaitytojai laiškais galėdavo, geriausiu atveju, pasipiktinti tuo, kad per mažai dalyvaujama šeštadienio talkose, tos pačios neigiamos emocijos buvo gyvos ir sveikos. Arba, tiksliau, nesveikos: pliupsėdavo kuo bjauriausiai. Jos išsiliedavo užrašais ir piešiniais ant sienų, bet dar daugiau – agresijos protrūkiais: pavyzdžiui, sudaužytomis telefono kabinomis, nutrauktais rageliais arba degtukais, prisvilintais prie lubų.

Dabar nieko traukyti nereikia, ir galima savo piktumą paskelbti kur kas didesnei auditorijai. Ant telefono ragelio užmautas prezervatyvas bus pastebėtas vos kelių žmonių, o straipsnio autorių pasiuntus pas psichiatrus arba diagnozavus jam kokią nors pavojingą tautybę ar lytinį polinkį, tai perskaitys šimtai arba tūkstančiai.

Kiekvienas autorius, kuris skundžiasi apiburnojimais, turėtų daugiau neberašyti tokiai auditorijai. Priimk jos reakciją tokią, kokia ji yra, ir džiaukis, kad skaito. Esi vienas iš nedaugelio laimingųjų, kurių žodžiai pasiekia tūkstančius. O jei nori vien argumentuotų, išmąstytų atsakymų, rašyk į akademinius žurnalus. Ten bus kokie septyni skaitytojai (įskaitant tave patį, redaktorių ir korektorių).

Noriu išskirti nuomonių straipsnius. Man dažnai sako: girdi, tas ar anas Tavo komentaras neobjektyvus, perlenktas, spalvos per ryškios. Autoriau, tu matai tik juodą ir baltą. Kiršini ir nervini. Ar nesupranti, kad pasaulis sudėtingesnis?

Brangieji, mano darbas toks. Šališki, agresyvūs, be kompromisų išdėstyti komentarai ir nuomonės – tradiciška visų laisvo pasaulio leidinių vinis. Visi redaktoriai žino, kad jie skaitytojų pritraukia daugiausia.

Dalis skaito mėgstamus komentarų rašytojus, nes sutinka su jų mintimis ir ieško savo pačių įsitikinimams pritarimo, kiti nekantriai skuba prie nemėgstamos pavardės („negerbiamam Užkalniui“ – man labai patinkantis kreipinys), kad perskaitytų labiausiai nekenčiamas ir nepriimtinas mintis dar ir dar kartą, bei pasitvirtintų sau patiems, kur jie yra, ką jie myli, o ko ne.

Supriešinimas ir pyktis turi prasmę ir svarbią funkciją. Šalčio ar alkio jausmas – nemalonus ir neteigiamas, bet reikalingas. Jis padeda spręsti ir rinktis.

Kai Danijos laikraštyje išspausdino pranašo Mahometo karikatūras, po kurių dievotieji to pranašo pasekėjai kvietė kapoti galvas, daugelis sakė: „Na, ar reikėjo juos taip nervinti? Kam iš to nauda? Ar ne geriau buvo atsižvelgti į jų jautrumą?“

Nauda buvo labai didelė, nes padėjo atskirti laukinę civilizaciją nuo šiuolaikinės.

Kai vienos šalies, esančios į pietus nuo Latvijos, prezidentą gydė burtininkė tualetiniu popieriumi, tinkamiausia reakcija buvo – būtent pasirinkti arba juodą, arba baltą. Tuomet atsirado takoskyra, nematyta nuo Baltijos kelio laikų, kai reikėjo rinktis tarp Kremliaus bokštų ir laisvos Lietuvos. Tada irgi būta didelių emocijų ir nešvelnių žodžių.

Visas gyvenimas - pasirinkimų eilė. Galima niekinti radikalumą, kaip primityvų mąstymą, tačiau normaliame pasaulyje niekur nepabėgsi nuo pasirinkimo būtinybės.

Bandymas įtikti visiems, nenuliūdinti nė vieno – tai sovietinio dviveidiškumo reliktas. Stoji į komjaunimą, bet valgai Kūčias. Paskui stoji į partiją, bet tuokiesi bažnyčioje. Dirbi kolūkyje, bet pinigai iš jautuko, auginamo prie namų, ir agurkų, palaistytų vogtu amoniako vandeniu. Visiems gerai. Kam tų konfliktų?

Daug kas net per paprastus prezidento rinkimus sugeba pasirinkti aukso vidurį, atiduodami balsus už juokais kandidatuojantį aktorių-kaliausę, girdi, nebus mano balso nei tiems, nei kitiems, visi jie melagiai.

Žinoma, bet joks, net ir pats aktualiausias, straipsnis internete – ne Baltijos kelias. Prieštaringos nuomonės čia tik trumpam sujudina mąstymo bangeles, supurto ir pažadina užsnūdusius. Didžiausią reakciją sukelia ne tie, kas pasisako už sočius vilkus ir sveikas avis (tiems, kas atsimena – „Lietuvos suverenitetą TSRS sudėtyje“, kaip sakydavo tuometis partijos sekretorius). Nėra tokio dalyko, kaip mandagi audringa reakcija.

Kalbant apie tai, kas gerai ar blogai, naudinga ar žalinga, diskutuoti „be pykčio“ yra dažnai tas pats, kas gerti vyną be alkoholio arba gardintis maistą pipirais be aitrumo. Aukso vidurys – dažnai lyg užrakintas automobilis. Nedyla, degalų nenaudoja, į avariją nepatenka. Bet niekur ir nenuveža.

Man dažnai sako, kad mano rašliava „nebrandi“. Jeigu nebrandumas yra pozicijos pasirinkimas ir badymas pirštais – čia gerai, o čia blogai – tada mielai prisipažįstu esąs nebrandus.

Skaitydamas net ir pačius šiurkščiausius, negailestingus ir kartais absurdiškus atsiliepimus apie save, jaučiuosi gyvas ir reikalingas. Todėl nesakau „neburnok!“, atvirkščiai, kviečiu sakyti viską, kas ant širdies ir ant seilės. Nes tie žmonės, tiesiantys rankas prie klaviatūros ir rašantys „autoriui debilui“, bent jau užima kažkokią poziciją. Tai geriau, negu papuvusio aukso vidurio paieškos.

"Lietuvos Rytas", 2007-12-07