spalio 30, 2007

Lietuvių kalba: kai turi tokių draugų, priešų nereikia


Noriu apginti lietuvių kalbą. Ne nuo darkytojų ir ne nuo nepagarbaus jaunimo, SMS žinutėse raidę „w“ naudojančius vietoje „v“ ir perrašančių K.Donelaičio šneką pagal angliškas rašybos taisykles („aisq warom dabar“), ne nuo užsienietiškų konstrukcijų („turėk gerą gimimo dieną“) ir ne nuo lietuvių pagal vardą, pavardę, kilmę ir krikšto metu sakytus žodžius (bet sovietinių iki kaulų smegenų) mokslo tyrimo institutų darbuotojų.

Tų, laiku prisijungusių prie Sąjūdžio ir dabar dirbančių ministerijose ir kitose valdžios įstaigose: („specialistais buvo prieita išvada, kad ryšium su pravestais statybos darbais specfondų lėšų įsisavinimas iki galo nedavestas“). Ginsiu lietuvių kalbą nuo jos gynėjų.

Apie kalbos biurokratų ir jų pakalikų arogantišką siautulį pradėjau mąstyti kažkada, skaitydamas savo straipsnių maketus, jau apdorotus korektorių. Kadangi dar sugebu parašyti pagal taisykles (ir jungtuko „kad“ nevartoju šalutiniame tikslo sakinyje), džiaugsmo smaugikai mano rašymus paprastai kastruoja, tik apiberdami žodžius kabutėmis – gink Dieve, kad nebūtų nė vienas žodis panaudotas kokia nors perkeltine, mano sugalvota, prasme (rašau ir galvoju – ar bus žodis „kastruoja“ paliktas be kabučių?).

Buvau parašęs apie žemaūgį miestuką – kurgi, skaitau tekstą: „žemaūgis“ miestukas. Nes argi gali būti miestas mažo ūgio? Niekur neparašyta, kad galima. Panašu, kad kalbą naudoti pagal savo supratimą tik poetai, antraip šiandien skaitytume:


„Ašara“ Dievo aky,
Lietuva, ką tu „veiki“?

Nes Dievas juk negali verkti ašaromis, o Lietuva negali nieko veikti, kadangi yra ne žmogus. Esu tikras, kur nors yra oficialus patvarkymas, numatantis baudas už daiktavardžiams netinkamų veiksmažodžių naudojimą.

Skaitytojau, abejoji? Manai, Andrių Užkalnį nuskriaudė kalbos specialistai, ir dabar jis lieja tulžį? Nieko panašaus. Lietuviškai rašyti teisingai nebuvo sunku nei mokykloje, nei vėliau. Pagaliau ir nuskriausti mane yra ne taip lengva: pirmiausia ten kur gyvenu, esu sunkiai pasiekiamas, antra, jeigu jau rašai internete tikrąja pavarde ir skaitai komentarus, reiškia, nelabai turi ko bijoti.
Ne, iš tikrųjų sakau jums: atsiverskite Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklapį, ir pateksite iš laisvos Lietuvos, spindinčios įvairove ir minčių laisve, į kraupų pasaulėlį, lyg iš F.Kafkos knygų, ir pasijus negeras kvapas, lyg atsivertus trisdešimties metų senumo „Tiesos“ numerį.


Čia ilgi sąrašai žurnalų redaktorių, televizijos darbuotojų, reklamuotojų ir kitų žmonių, susijusių su lietuvių kalba, ir datos bei smulkmenos, kada jie buvo aplankyti arba iškviesti ir išbarti.


Pagirtų, rodos, nėra: ne tam stengiasi kalbos „ochranka“, kad kas nors džiaugtųsi. Džiaugtis ne vieta ir ne laikas, kalbos priešai nesnaudžia, kontrrevoliucija kelia savo baisias, užsienio kalbomis kalbančias ir svetimomis konstrukcijomis spjaudančias galvas, todėl gailestingumui vietos nėra. Kalbos gestapas ne šiaip bara ir grasina: bara viešai, ir nepakankamai mylintys kalbą (arba mylintys ne tuo būdu, kuriuo liepia žinantieji) bus išvilkti turgaus aikštėn, kaip partizanai pokario metais. Kad kitiems nebūtų pagundos.Kai priėjau prie nevartotinų žodžių (ak, ar neprimena SSRS naudotų neklausytinos muzikos ir nespausdintinų knygų sąrašų? Tie juk irgi buvo kuriami geriausių tikslų siekiant), atvipo žiauna: pasirodo, net iš vaikystės pažįstamas žodis „niekadėjas“ nėra tinkamas: turi būti niekšas arba niekdarys.


Turbūt ir poetas, rašęs vaikams apie „vėją niekadėją“, šiandien jau sėdėtų už grotų arba geriausiu atveju būtų nubaustas pinigine bauda. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės: būtų iškviestas pokalbiui ir Maironis, jeigu prisimenate, nemokėjęs teisingai kirčiuoti vietovardžio „Trakai“ („Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, Tra štai garbinga pilis“). Po jo būta protingesnių žmonių, aštuntajame dešimtmetyje išmąsčiusių košerinį kirčiavimą.


Jie geriau už Lietuvos žmonės žino, kaip jie turi kalbėti, kirčiuoti ir rašyti. Skaitytojau, tau tai neatrodo absurdiška? Perskaityk dar kartą: „lietuvių kalba“. Kalba, kuria kalba lietuviai. Ir Vilniaus taksi vairuotojas, ir pakaunės traktorininkas, ir Airijoje plytas nešiojantis jaunuolis – net, pagaliau, ir Andrius Užkalnis - yra lietuviai, ir ta kalba, kuria jie kalba, yra lietuvių kalba. Nė daugiau, nė mažiau.


Kalba yra sugalvota žmonių, skirta žmonėms, ir jų naudojama. Man kalbos nedovanojo nei už tą kalbą atsakingas institutas, nei komisija, nei komitetas prie Vyriausybės. Ji, toji kalba, tėvų ir senelių man „lūposna įdėta“, ir aš esu jos toks pat savininkas ir autoritetingas specialistas, kaip ir bet kuris kitas lietuviu save vadinantis žmogus. Jos naudojimas – mano prigimtinė teisė, mano laisvė, o ne panaudos tvarka suteiktas sąlyginis leidimas, prispaustas violetiniu biurokratės spaudu ir patvirtintas jos parašu.

Jau girdžiu nesupratusius murmesius: „O aš nesutinku, manau, kad kalbą reikia mylėti ir jos neteršti“. Aš manau taip pat. Tik man atrodo, kad siautėjantys, savim patenkinti ir niekieno nekontroliuojami, niekam neatsiskaitantys ir nieko nebijantys apmokami kalbos gynėjai tiek pat turi naudos kalbai, kiek panašios naudos menui turėjo sovietinės Lietuvos laikais veikusios „meno tarybos“, vetavusius paveikslus bei skulptūras „Dailės“ salonuose ir kitur. Tie žmonės spręsdavo, kas menas, o kas ne.


Šiandien tokia „meno taryba“ būtų, geriausiu atveju, pajuokų objektas. Žmonės pasukiotų pirštu prie smilkinio – apie paveikslo vertę sprendžia galerijos savininkas ir paveikslo pirkėjas. Bet kalbos saugumiečiai, kviečiantys redaktorius į pokalbius kabinetuose, kažkodėl nekelia nei pasipiktinimo, nei pašaipos.


Tai žmonės, tebemanantys, kad lietuvių kalbos puoselėjimui reikia išmokyti tautą kuo daugiau žodžio „eiti“ sinonimų (pėdinti, klibinkščiuoti, rėplioti...) Tikiuosi, kad jie nekėlė pasipiktinimo ar pašaipos tik iki tol, kol nebuvo parašytas šis straipsnis. Einu džiovintis džiūvėsių.


(http://www.lrytas.lt/, 2007 m. spalis)


Autorius džiaugdamasis prideda: energingesnės reakcijos tikėtis nebuvo galima. Komentarus galima skaityti ir skaityti, kaip knygą (kada nors juos atskiru leidiniu paskelbsiu); taip pat ir VLKK tinklapio forume yra atskira tema, skirta daugiausiai mano asmens aptarimui.

8 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Visgi nepritarčiau Tau, Andriau, visų pirma Tu painioji kalbos redaktorius ir VLKK. Tai nėra vienas ir tas pats. Redaktorių esti visokių, ne kiekvienas jų supranta kur turi likti metafora, kur - ne, bet tai yra jų siauro mąstymo išdava.
VLKK, kiek suprantu, užsiima kalbos norminimu (tas darbas tikrai reikalingas, bet vėlgi - jį atlieka tik žmonės), tačiau niekas dabartinių taisyklių nesiūlo taikyti praeitiems tekstams. Kita vertus - aš taip manau - viešos kalbos turi būti taisyklingos (tai elementarios - ir todėl būtinos - žmogiškosios etikos išdava), kiti kriterijai yra taikomi meniniams tekstams. VLKK jokių žodžių uždrausti vartoti negali, bet gali pasakyti (kilmės aspektu) ar jie lietuviški, ar - ne.
VLKK stengiasi paveikti tik viešą diskursą, tačiau nemanyčiau, kad norima viską "lituanizuoti" ir nepalikti vietos stilistiniams netaisyklingumams.
Kol kas tiek.

Tomas A.

p.s.

dėl viso pikto: aš nedirbu VLKK ir nesu kalbininkas

Anonimiškas rašė...

Atsakysiu čia pat, nes nežinau Tavo, Tomai, adreso. Aš nepainioju kalbos redaktorių ir VLKK - mano straipsnyje buvo rašyta tik apie tai, nuo ko prasidėjo tas mano mastymas. Jis prasidėjo nuo kabučių. O dėl norminimo - taip, manau kad šis darbas yra NEREIKALINGAS, betikslis - apie tai jau rašiau LVKK svetainėje. Kalba keičiasi ar su normintojais, ar be jų, keičiasi nuolatos, keičiasi ir didžiosios kalbos, ir mažosios, o kad žmonės arbitraliai nusprendžia, kad štai šitaip gali keistis, o kitaip - ne, man atrodo juokinga. Jei abejoji, ką gali kalbos gestapas, siūlau paskaityti įstatymus ir Kalbos Inspekcijos kalbos nuostatas, kaip antai: "tikrina, ar Lietuvos visuomenės informavimo priemonės (spaudos, radijo, televizijos ir kt.), knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų".

Raminta rašė...

Queen's English Society narys vakar interviu BBC pasiūlė, kad ten dirbantys žurnalistai būtų informuojami apie jų kalbos klaidas.
Pirma, nemaniau, kad BBC neturi jokių kalbos redaktorių.
Antra, jis siūlė ne kad tekstai būtų peržiūrimi prieš išleidžiant žurnalistą į eterį (kas, suprantama, daroma Lietuvoje), o žurnalistas būtų informuojamas apie jau padarytas klaidas.
Korespondentas, ėmęs interviu iš šio veikėjo, klausė: "ar ir taip mūsų, žurnalistų, kalba per daug nėra atitolusi nuo eilinio Jono?".
Britanijos universitetuose būsimi žurnalistai nemokomi jokios "kalbos kultūros". Na, pirmam kurse gal kokia poros valandų pamokėlė, kurią Lietuvoje išmoksta ir dešimtokas: kaip taisyklingai parašyti "brokolis", "profesija" ar "konsulas".
Tačiau lyginti sunku - mūsų kalba yra daug daug daug sudėtingesnė. Kai kuriuos kalbininkų pataisymus ne tik nekvestionuoju, bet ir nesigilinu - net ir randantis žiliems plaukams nesuprasiu.
Tai ir tebūna taip - Jų džiaugsmui ir eilinio skaitytojo nesusipratimui.

Anonimiškas rašė...

Sveikas, gali man rašyti i info@elt.lt :-)

VLKK forumo neskaičiau, nes net gi ten žmonės nesugeba bent kiek padoriau elgtis rašydami komentarus, o adatų ieškojimas šiene - labai jau didelė nuobodybė. Todėl gali būti, kad rašysiu tai kas parašyta.
Visgi manau, kad kalbos normin imas yra reikalingas daiktas. Pabrėžiu - reikalingas viešajame diskurse. Visų pirma, kad kalbos klutūra yra labai aiški bet kokio kultūringo žmogaus (ką gi bekalbėti aie viešą asmenį) kltūros dalis.
Kalbos komisijos sprendimai ir siūlomi pakeitimai tikrai ne visad yra suprantami (netgi ir filologinį išsilavinimą turintiems žmonėms), tačiau tai nėra arbitralūs dalykai - yra žodžių darybos, kirčiavimo ir pan. taisyklės (nesugalvotos, o pasirodančios ir tik išryškintos kaip pačios kalbos vidiniai dėsniai), kurios būdingos tik lietuvių kalbai ar logikos dėsniams (pvz.: perkūnsargis - tokis daiktas turėtų saugoti perkūną, o ne nuo žaibo, kaip tai turėtų daryti žaibolaidis etc.) Kalba yra didelė ir labai sudėtinga sistema, turinti savo (nesugalvotus) dėsnius ir VLKK turėtų išlyginti, stabilizuoti, palaikyti naturalią kalbos dinamiką. Kalbos yra nykstančios (jos, kaip žinia, nyksta n kartų greičiau nei bet kokie gyvūnai), o kožna kalba yra unikalus būdas pamatyti ir artikuliuoti pasaulį - ką gali pasakyti suahili kalba negali lietuviškai (nei kitaip) ir pan. Bet tokius dalykus ir pats žinai. O šiuo metu kalbos nyksta itin sparčiai ir ypač mažosios (kiek bėra žmonių kalbančių lietuviškai). Net pracūzuose yra labai stipri jųjų kalbos komisijos veikla - jie kalbą suvokia kaip savo vertybę ir ją rūpinasi.
Nenoriu pasakyti, kad tau nusispjauti ant kalbos. Bet, manau, kad lietuvių kalba reikalinga kiek didesnio rūpesčio
nei tu manai. Va.
Tai tiek

Tomas A.

Anonimiškas rašė...

[url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]Cut Express 4 Mac, [url=http://firgonbares.net/]free adobe professional software[/url]
[url=http://firgonbares.net/][/url] FileMaker Pro 10 Advanced i buy photoshop
school software purchase [url=http://firgonbares.net/]to buy educational software[/url] canada government software
[url=http://firgonbares.net/]adobe photo shop software[/url] wisconsin student discount software
[url=http://firgonbares.net/]discount software for non[/url] the adobe photoshop cs3 book for digital photographer
adobe photo shop software [url=http://firgonbares.net/]buy scrabble software[/b]

Anonimiškas rašė...

[url=http://sunkomutors.net/][img]http://sunkomutors.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]buy software microsoft, [url=http://sunkomutors.net/]nero 7 serial number[/url]
[url=http://sunkomutors.net/][/url] Mac Logic Express academic adobe software
prices for software [url=http://sunkomutors.net/]shop software reviews[/url] software stores in canada
[url=http://sunkomutors.net/]adobe photoshop cs3 mac[/url] kristanix software button shop
[url=http://sunkomutors.net/]4 Master Collection Mac[/url] microsoft virtual software
adobe photoshop cs3 book [url=http://sunkomutors.net/]ball software price[/b]

Anonimiškas rašė...

[url=http://murudobaros.net/][img]http://murudobaros.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]home edition oem software, [url=http://murudobaros.net/]legitimate oem software[/url]
[url=http://murudobaros.net/]retail store design software[/url] adobe acrobat 9 pro mac buy pda software
acdsee vista [url=http://murudobaros.net/]adobe photoshop cs4 master editioncracked[/url] cheapest software in
[url=http://murudobaros.net/]discounts on software[/url] download filemaker pro 10 advanced
[url=http://murudobaros.net/]filemaker pro 10 bible release date[/url] school academic software
coreldraw thumbnail [url=http://murudobaros.net/]adobe creative suite cs3 for mac design premium[/b]

Anonimiškas rašė...

[url=http://bariossetos.net/][img]http://vonmertoes.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]free download for adobe acrobat 9, [url=http://vonmertoes.net/]store finder software[/url]
[url=http://hopresovees.net/][/url] windows vista business worker adobe photoshop cs3 manual
store front software [url=http://bariossetos.net/]windows vista animated desktop background[/url] Version Retail Price
[url=http://vonmertoes.net/]academic software downloads[/url] student purchase software
[url=http://hopresovees.net/]free adobe software[/url] acdsee serial
is discount software [url=http://vonmertoes.net/]osx address book into filemaker pro 9[/b]